Trädgårdsdesign

Vi hjälper dig att skapa din drömträdgård!
Trädgårdsdesign handlar om färg, form, och kanske framförallt känsla. Alla växter ska komponeras samman för att fungera praktiskt samtidigt som de är vackra och väldoftande. Likaså ska altanen måttas och den lilla stengången ner till dammen planeras…

Vi samarbetar med professionella trädgårdsdesigners och trädgårdsarkitekter med lång erfarenhet och känsla för det lilla extra. Därmed säkerställer vi att det blir hög kvalitet på arbetet redan från grunden.  Tillsammans skapar vi din drömträdgård!

Trädgårdsdesign med känsla redan i visionen
Som ett första steg i att anlägga en trädgård spelar trädgårdsdesignen en central roll. Vi gör ett besök i din trädgård där vi tillsammans går igenom de förutsättningar och önskemål som finns. Vi skapar unika och innovativa trädgårdar att njuta i.

Långsiktigheten i trädgården är prioriterad från start. Vi planerar trädgården så att den kan växa och bli vackrare för varje år som går. Dina önskemål blir grunden för hur vi tillsammans tar fram en trädgårdsdesign. Vi kommer med olika förslag som vi går igenom för att finna just den lösning som passar dig.

 

Trädgårdsdesignen tar form: Allt börjar med ett hembesök
Vi börjar alltid med att gå igenom den dokumentation som finns över trädgården och gör ett hembesök där vi tillsammans tittar på trädgårdens förutsättningar. Vi samtalar om de tankar och idéer som ni har. Innan besöket vill vi gärna ha en ritning över tomten (helst i skala 1:100). Denna blir sedan grunden för den ritning som trädgårdsdesignern tar fram.

Efter besöket skapas en skalenlig ritning, en illustrationsplan, där struktur, material och växtförslag illustreras så att du lättare kan se och visualisera din nya trädgård. Tillsammans med trädgårdsdesignern träffas ni igen och går igenom planen, tittar på olika förslag och gör eventuella ändringar.

Efter att illustrationsplanen är reviderad, och tillägg för planteringsplan med förteckning över växter, material, eventuella byggnationsdelar och belysning lagts till, kopplas vi som anläggare in i processen för att utföra arbetet i din trädgård. I offerten inkluderas arbetet, allt material och de maskiner som kan behövas under arbetet. 

Du kan läsa mer om trädgårdsanläggning och arbetsprocessen med att anlägga en trädgård här

Ta första steget till din drömträdgård och kontakta oss redan i dag!